Wat is GDPR in theorie

Wat is GDPR : om dit te begrijpen dienen we terug te grijpen naar de basistekst van de wetgever:

Voluit: Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 96/46/EG

Gepubliceerd mei 2016 :

-General Data Protection Regulation (GDPR)
-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
-Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
-Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Vanaf 25 mei 2018 moet de verordening worden toegepast
De volledige tekst is hier terug te vinden

Wat is GDPR in praktijk

De verwerkingsverantwoordelijke moet er ten alle tijden voor zorgen dat de gegevens van de betrokkene beschermd zijn bij het verwerken van deze gegevens. hij dient zich in regel stellen met de basisvereisten van de General Data Protection Regulation (GDPR).

-De bescherming van persoonsgegevens tegen inbreuk en in het bijzonder de bescherming van gevoelige data
-Een passend privacy beleid opstellen voor het bedrijf, vereniging, club,…
-Het informeren van de betrokkene over de rechten van deze betrokkene in het kader van de nieuwe wetgeving
-Het opstellen van een gegevensinventaris dat ter beschikking moet zijn voor de privacycommissie/de controlerende overheid
-Het proactief bekijken of de gegevens voldoende beschermd zijn door het opmaken van gegevensbeschermingseffectbeoordelingsrapporten
-Het afsluiten van verwerkingsakkoorden met alle verwerkers of sub-verwerkers van de persoonsgegevens
-Het opstellen van procedures met betrekking tot alle voorgaande punten

Lees meer: AVG GDPR compliance, wat houdt dat in?

Link naar de verklarende woordenlijst