GDPR en Privacy Policy en Cookies beleid

De Belgische privacy commissie (GBA) heeft jubel.be een boete opgelegd van 15.000 euro met betrekking tot de privacy policy en het cookie beleid.

Deze beslissing gaat over het gebruik over niet-functionele cookies zoals analytische cookies.

Wat is belangrijk te vermelden in de privacy policy en de cookie policy:

  1. De Privacypagina en de cookie policy moeten in dezelfde taal zijn als de website. Anders gezegd: indien de website tweetalig is moeten deze ook tweetalig gepubliceerd worden.
  2. De Privacy policy pagina en cookie beleid moeten eenvoudig bereikbaar zijn.
  3. De privacypagina moet duidelijk de juridische grond van verwerking en bewaartermijn specifiëren.
  4. Er moet ook duidelijk vermeld worden waar klacht kan ingediend worden binnen de organisatie van wie de website is en de contactgegevens van de GBA (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

 

Welke Cookies bestaan er zoal?

* Toestemmingsvrije Cookies: Functionele of essentiële Cookies:

Functionele of essentiële Cookies zijn nodig om een website beter te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Hier zitten geen persoonsgegevens in. Maar hiervoor dient wel in de cookiepolicy de bewaartermijn en een omschrijving vermeld te worden zoals in dit voorbeeld:

Name Type Expiration Time Description
CookieControl Essential 30 days Hides cookie notice after accepting cookies
CookieControlPrefs Essential 30 days Saves cookie preferences after accepting cookies

* Cookies waarbij toestemming vereist is:

1.    Analytische Cookies:

Over het gebruik van deze cookies is de GBA gestruikeld: algemeen werd aangenomen dat deze cookies toestemmingsvrij waren maar uiteindelijk blijkt dat men hiervoor expliciet toestemming moet voor geven.

Websites gebruiken analytische Cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen zij beter inzicht in het functioneren van de website. Die cookies monitoren het gebruik van een website, en verbeteren de toegang en gebruikservaring. Door het analyseren van die data kan de eigenaar zijn website optimaliseren en zijn gebruikers gerichter informeren.

Dit zijn meestal 3 cookies die samenwerken maar hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

De bewaartermijn en een korte omschrijving als vermelding zou moeten volstaan.

2.    Tracking Cookies

Tijdens het bezoek aan de website en eventueel ook daarna worden de bezoekers gevolgd. Dit is privacygevoelige informatie. Deze houden individueel surfgedrag bij en stellen profielen op om bijvoorbeeld gericht te adverteren.

Deze cookies zouden moeten individueel gespecifieerd worden met de vermelding wat ze doen en de bewaartermijn.

3.    Cookies van derden

3rd party cookies worden door toegelaten door sommige websites, zodat een derde-partij cookies kunnen plaatsen op de computer van de betrokkenen. Dit zijn cookies die het surfgedrag gaan gebruiken om een profiel op te stellen van de gebruiker/betrokkene

Deze cookies zouden moeten individueel gespecifieerd worden met de vermelding wat ze doen en de bewaartermijn.

 

4.    Flash Cookies

Flash Cookies zijn Cookies die gebruik maken van Adobe Flash.

Deze moeten vermeld worden en zijn te verwijderen zoals andere cookies.

 

Om uw website op punt stellen in verband met deze regelgeving doet je best beroep op een professionele webbouwer

Ik heb goede ervaring voor aanpassing van websites met volgende bedrijven: