Jargon/ begrippenlijst

 • Data Subject / Betrokkene
  Onderwerp van de persoonlijke gegevens die worden opgeslagen/verwerkt; degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; degene waarvan de privacy mogelijks geschaad kan worden
 • Data controller / Verweringsverantwoordelijke
  Persoon of instantie die de doelstelling zet voor de verwerking; degene die het doel en de middelen bepaalt van de gegevensverwerking; diegene die “eigenaar” is van de de persoonsgegevens
 • Data processor / Verwerker
  Aangeduid door de verwerkingsverantwoordelijke om de verwerking te doen; degene die van de verantwoordelijke gegevens verwerkt, zonder aan zijn gezag te zijn onderworpen
 • Sub-data processor / Sub-verwerker
  Aangeduid door de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker om een verwerking te doen
 • Sensitive data / Gevoelige data
  Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

  • Raciale, etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst, lidmaatschap vakvereniging, seksuele voorkeur
  • Medische of juridische data
 • Processing / Verwerken
  Een bewerking met betrekking tot persoonlijke gegevens of een reeks persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, … van gegevens
 • Data Register / Gegevensinventaris
  Een document dat aantoont waar, welke persoonsgegevens zich bevinden
 • Data Processor Agreement (“DPA”) / Verwerkingsovereenkomst
  Een overeenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker, dat de regels van de verwerking bepaald
 • Data breach / Inbreuk
  Een schending of inbreuk dat verband houdt met persoonsgegevens
 • Data Protection Impact Assessment (“PIA” or “DPIA”) / Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
  Het uitvoeren van een beoordeling, voorafgaand aan de verwerking, van het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van de persoonsgegevens
 • Supervising Authority / Controlerende overheid (Privacycommissie)
  Een onafhankelijk overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens